Health life - สามคุณหมอ Archives - Ensure Communication
096-749-4316 theensure@ensurecomm.com
Monday, August 20, 2018

Health life - สามคุณหมอ

Health life

Health life - สามคุณหมอ

THE ENSURE – Health Life – สามคุณหมอ EP.6 – การปฎิบัติตัว เมื่อถูกสารพิษภายในบ้าน

การปฎิบัติตัว เมื่อถูกสารพิษภายในบ้าน Health life เป็นหนึ่งใน 5 รายการ ที่มีการดำเนินรายการโดยนายแพทย์ทั้ง 3 คน คุณหมอปรเมท ภูมิโยชน์ คุณหมอกร โชติชัยสถิตย์ และคุณหมอกลวัตร การประกอบดี เป็นรายการ Talk สบายๆในรูปแบบให้ความรู้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ ในทุกตอนจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ,โรคภัย...
Health life - สามคุณหมอ

THE ENSURE – Health Life – สามคุณหมอ EP.5 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด Health life เป็นหนึ่งใน 5 รายการ ที่มีการดำเนินรายการโดยนายแพทย์ทั้ง 3 คน คุณหมอปรเมท ภูมิโยชน์ คุณหมอกร โชติชัยสถิตย์ และคุณหมอกลวัตร การประกอบดี เป็นรายการ Talk สบายๆในรูปแบบให้ความรู้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ ในทุกตอนจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ,โรคภัย...
Health life - สามคุณหมอ

THE ENSURE – Health Life – สามคุณหมอ EP.4 – มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นกันได้ยังไง อายุเท่าไหร่ถึงจะมีความเสี่ยง ความรู้สึกเป็นยังไง? ไปฟังกันเลย Health life เป็นหนึ่งใน 5 รายการ ที่มีการดำเนินรายการโดยนายแพทย์ทั้ง 3 คน คุณหมอปรเมท ภูมิโยชน์ คุณหมอกร โชติชัยสถิตย์ และคุณหมอกลวัตร การประกอบดี เป็นรายการ Talk...
Health life - สามคุณหมอ

THE ENSURE – Health Life – สามคุณหมอ EP.3 – กว่าจะมาเป็นหมอ

กว่าจะมาเป็นหมอต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง เรียนกี่ปี เจอผีหรือไม่ ไปฟังกันเลย? Health life เป็นหนึ่งใน 5 รายการ ที่มีการดำเนินรายการโดยนายแพทย์ทั้ง 3 คน คุณหมอปรเมท ภูมิโยชน์ คุณหมอกร โชติชัยสถิตย์ และคุณหมอกลวัตร การประกอบดี เป็นรายการ Talk...
Health life - สามคุณหมอ

Health Life EP2 – ภัยอันตรายของโรคกระเพาะ

รายการ Health life by 3 คุณหมอ Health life เป็นหนึ่งใน 5 รายการ ที่มีการดำเนินรายการโดยนายแพทย์ทั้ง 3 คน คุณหมอปรเมท ภูมิโยชน์ คุณหมอกร โชติชัยสถิตย์ และคุณหมอกลวัตร การประกอบดี...
Health life - สามคุณหมอ

Health Life EP1 – การออกกำลังดีจริงหรือ?

รายการ Health life by 3 คุณหมอ Health life เป็นหนึ่งใน 5 รายการ ที่มีการดำเนินรายการโดยนายแพทย์ทั้ง 3 คน คุณหมอปรเมท ภูมิโยชน์ คุณหมอกร โชติชัยสถิตย์ และคุณหมอกลวัตร การประกอบดี...