096-749-4316 theensure@ensurecomm.com
Tuesday, July 17, 2018
NEWS

ความอันตรายสุดร้ายแรงจาก พลาสติก ที่คุณมองข้าม | TheEnsure

407views

ปัญหามลพิษจากพลาสติก เป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพียงแค่ใช้ให้น้อยลงก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรอีกต่อไปแล้ว การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ การเลิกใช้ไปเลย เพราะเหตุผลหลัก พลาสติกใช้เวลานานในการย่อยสลาย โดยพลาสติกอาจใช้เวลาถึง 450-1000 ปีในการย่อยสลายเลยทีเดียว ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ ความอันตรายสุดร้ายแรงนี้จะเกิดขึ้น

พลาสติกทำลายชีวิตสัตว์

มีข่าวการตายของสัตว์ทะเลมากมายจากการกลืนขยะพลาสติก แน่นอนว่าหากปล่อยปัญหาพลาสติกไว้ สักวันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายคงต้องตายเพราะมัน และการที่สัตว์เสียชีวิตก็จะส่งผลให้ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ต้องบอกพร่องไปได้อย่างแน่นอน ระบบนิเวศต้องเสียหายเพราะสัตว์บางตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศต้องล้มหายตายจากไป

สรุปสั้นๆคือ พลาสติกนั้นทำลายธรรมชาติและสัตว์ในสภาพแวดล้อม

พลาสติกทำลายชีวิตคน

ถ้าขยะพลาสติกมีจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สักวันหนึ่ง เรานั้นอาจจะเป็นคนที่ต้องบริโภคมันเอง เพราะเมื่อสัตว์ทะเลบริโภคขยะพลาสติกเป็นจำนวนมากจนเสียชีวิต มันกลายมาเป็นอาหารของเรา และเมื่อเรารับประทานมันเข้าไป เราก็จะมีพลาสติกอยู่ภายในร่างกายที่จะค่อยๆทำลายชีวิตเราเช่นเดียวกับที่มันทำลายชีวิตสัตว์ทะเล

การใช้มันให้น้อยลงคงจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มากอีกต่อไปแล้ว ถ้าหากเป็นไปได้อย่าใช้พลาสติกเลยจะดีกว่า เพราะมิเช่นนั้นในอนาคต มันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองและทำลายชีวิตเราอย่างช้าๆอย่างที่มันทำลายระบบนิเวศ ทำลายชีวิตสัตว์นั้นเอง

 

คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

ความคิดเห็นของคุณ

Leave a Response

Phattharadon
Phattaradon Werachainarong