10 ข้อคิดดีๆ จากเหล่าคนดังทั่วโลก | TheEnsure
096-749-4316 theensure@ensurecomm.com
Monday, August 20, 2018
INSPIRE

10 ข้อคิดดีๆ จากเหล่าคนดังทั่วโลก | TheEnsure

2.46Kviews

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
-Nelson Mandela-

“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก.”
-เนลสัน แมนเดลา – (อดีตประธานาธิปดีผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาใต้)

“Success is a lousy teacher. I seduces smart people into thinking they can’t lose.”
-Bill Gates-

“ความสำเร็จคือครูที่แย่มาก เพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลว.”
-บิลล์ เกส์- (นักธุรกิจชื่อดังชาวอเมริกัน หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์)

“Education is not preparation for life; education is life itself.” 
-John Dewey-

“การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง” 
-จอห์น ดูอี- (นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน)

“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.” 
-Aristotle-

“ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย.” 
-อริสโตเติล-

“The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you.”
– B.B. King-

        “สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้.” 
-บี.บี. คิง- (นักแต่งเพลง นักกีตาร์ ชาวอเมริกัน)

“Difference between school and life? In school you are taught a lesson and then given a test. In life, you are given a test that teaches you a lesson.”
-Tom Bodett-

“ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่…ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา.”
-ทอม โบเด็ท- (นักเขียน, นักจัดรายการวิทยุ ชาวอเมริกัน)

“The things I want to know are in books; my best friend is the man who’ll get me a book I ain’t read.”
-Abraham Lincoln-

        “สิ่งที่ฉันต้องการจะรู้ อยู่ในหนังสือ; เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน คือคนที่จะเอาหนังสือที่ฉันไม่เคยอ่านมาให้”
-อับราฮัม ลินคอร์น- (ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา)

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”
-Thomas Alva Edisons-

“การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%.”
-โทมัส อัลวา เอดิสัน- (นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ฉายา “พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก”)

 “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.”
– William Butlet Yeats-

“การศึกษามิใช่เรื่องของการเติมน้ำใส่ถัง หากแต่เป็นเรื่องของการจุดไฟ.”
-วิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์ -(กวีเอกชาวไอริช)

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”
-Albert Einstein-

“ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจมันดีพอ”
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-

 

คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

ความคิดเห็นของคุณ

Leave a Response

THE ENSURE TEAM

THE ENSURE TEAM

Internet Marketing & Multimedia Company.
Content Editor Team