096-749-4316 theensure@ensurecomm.com
Tuesday, July 17, 2018
LIFESTYLE NEWS

หลักสูตรใหม่ ความสุขต้องมาก่อนเกรด ณ โรงเรียนในอินเดีย | TheEnsure

237views

ประเทศอินเดีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่หันมาให้ความสนใจในการส่งเสริม ความสุขของนักเรียนมากกว่า เกรดและเตรียมปรับปรุงสร้างนโยบายการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เน้นไปทักษะที่สามารถใช้ได้จริง ปรับเปลี่ยนอาคารเรียนสภาพแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดจะให้ความสุขของนักเรียน มาก่อนการเน้นวัดเพียงแค่ เกรด Riverbend โรงเรียนประจำในประเทศอินเดีย ที่จะเปิดในปีค.ศ.2020 นั้นได้นำเสนออีกมุมมองการเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

หลักสูตรแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศอินเดีย

โรงเรียนประจำ Riverbend ที่จะเปิดสอนสำหรับเด็กประถมและมัธยมนั้นได้มีแผนที่จะก่อสร้างโรงเรียนและใช้หลักสูตรการเรียนแบบใหม่ในปี ค.ศ.2020 โดยหลักสูตรใหม่นี่ได้ปรับตามเทรนด์หลักสูตรของอเมริกาที่เน้น การเรียนรู้ที่เน้นเป็นบุคคล ซึ่งก็คือเหล่านักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่าพวกเขาอยากจะเรียนวิชาอะไร อยากจะเรียนอะไร และคุณครูจะเป็นเหมือนผู้ให้บริการความรู้ช่วยเหลือเหล่านักเรียนมากกว่าสอนเป็นคาบเรียน โดยวิชาก็จะไม่ใช่วิชาทั่วไปเหมือนโรงเรียนธรรมดาแต่จะเป็นวิชาที่เน้นแก้ไขปัญหาชีวิตจริง วิชาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อย่าง ห้องสตูดิโอสำหรับการเต้น,ห้องเรียนสำหรับการเรียนทำอาหาร รวมไปจนถึง ห้องเรียนสำหรับบริหารธุรกิจโดยให้นักเรียนเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้

ทีมสถาปนิกที่ออกแบบพื้นที่โรงเรียนประจำ Riverbend นั้นได้ตั้งใจจะออกแบบให้พื้นที่รอบโรงเรียนให้เป็นเหมือนหมู่บ้านขนาดย่อมๆ ที่จะมีศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง บริเวณรอบนอกก็จะเป็นที่พักสำหรับเหล่านักเรียนและในบริเวณนอกเขตโรงเรียนก็จะเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรให้สำหรับนักเรียนสามารถหันมาทำฟาร์มได้

หลักสูตรใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้จะเน้นให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ได้ชอบ ได้เรียนรู้วิชาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเน้นความสุขของนักเรียนเป็นหลัก โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ปรับเปลี่ยนบทบาทของคุณครูให้เข้มงวดน้อยลงและมีการสนับสนุนนักเรียนมากขึ้น พร้อมทั้งยังจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้อีกด้วย โดยจุดประสงค์หลักของโรงเรียน Riverbend และหลักสูตรใหม่นั้นก็คือ ทำอย่างไรให้นักเรียนนั้นสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างมีความสุขนั้นเอง

 

ที่มา: uk.businessinsider.com

คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

ความคิดเห็นของคุณ

Leave a Response

Phattharadon
Phattaradon Werachainarong