096-749-4316 theensure@ensurecomm.com
Wednesday, June 20, 2018
LIFESTYLE NEWS

10 ปัญหาสุดร้ายแรงของโลก จากปากชาวมิลเลนเนียล | TheEnsure

863views

โลกเราทุกวันนี้มีปัญหาต่างๆมากมาย บางครั้งก็ไม่รู้เลยว่ามันมีปัญหาใดบ้างและคนแต่ละช่วงวัยต่างก็มองปัญหาของโลกแตกต่างกันไป ในบทความนี้มาอ่านกันเถอะว่า 10 ปัญหาสุดร้ายแรงของโลก จากปากชาวมิลเลนเนียล ที่ทำแบบทดสอบ World Economic Forum’s Global Shapers Survey ของปี 2017 นั้นมีอะไรกันบ้าง

10.ปัญหาการขาดแคลนโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและการตกงาน

ชาวมิลเลนเนียล 12.1% มองว่า ปัญหาการขาดแคลนโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและการตกงานคือปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของโลก

9.ปัญหาด้านความเป็นอยู่ และความปลอดภัย

ชาวมิลเลนเนียล 14.1% มองว่าปัญหาด้านความเป็นอยู่ อย่างเช่น ปัญหาด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน การพักที่อยู่อาศัย ปัญหาการขาดแคลนปัจจัย 4 และปัญหาด้านความปลอดภัยของคนนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของโลก

8.ปัญหาการขาดแคลนการศึกษา

ชาวมิลเลนเนียล 15.9% มองว่าปัญหาการขาดแคลนการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง

7.ปัญหาความมั่นคงของอาหารและน้ำ

ปัจจัยสำคัญแห่งการดำรงชีวิตอย่างอาหารและน้ำควรจะเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน และชาวมิลเลนเนียล 18.2% มองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของโลก

6.ปัญหาความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและปัญหาการคอรัปชั่น

จากปัญหาการประท้วง ปัญหาต่างๆ บางส่วนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ ล้วนต้องมีปัญหาด้านการเมืองอยู่ด้วยอย่างแน่นอน ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและการคอรัปชั่น คือปัญหาที่ชาวมิลเลนเนียลนับ 22.7% มองว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง

5.ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา

ประเด็นที่อ่อนไหวอย่าง ความขัดแย้งทางศาสนา ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวมิลเลนเนียลนับ 23.9% มองว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงซึ่งอยู่อันดับที่ 5 จาก 10 อันดับเลยทีเดียว

4.ปัญหาความยากจน

ชาวมิลเลนเนียลนับ 29.2% มองว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก

3.ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน

ช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางด้านรายได้ และปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน การแบ่งแยก การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว คือปัญหาอันดับที่ 3 ที่ชาวมิลเลนเนียลนับ 30.8% มองว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง

2.ปัญหาทางด้านสงคราม

สงคราม ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดระดับโลก ชาวมิลเลนเนียลนับ 38.9% มองว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างแท้จริงและคงได้อันดับที่ 2 ติดต่อกันเป็นเวลานาน

1.ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการทำลายของธรรมชาติ

ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของโลกก็คือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการทำลายของธรรมชาติ ชาวมิลเลนเนียลนับ 48.8% ได้จัดอันดับให้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีความร้ายแรงอันดับ 1 ของโลกและยังเป็นปัญหาที่คงอันดับที่ 1 มาถึง 3 ปีติดกัน

ทั้งหมดนี่ก็คือ 10 ปัญหาสุดร้ายแรงของโลก จากปากชาวมิลเลนเนียล คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนโลกในอนาคต ส่วนปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดที่ครองอันดับที่ 1 มาถึง 3 ปีรวมกันก็ได้แก่ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการทำลายของธรรมชาติ เพราะไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่ากับ ภัยจากธรรมชาติที่สร้างความรุนแรงและความเสียหายอีกแล้ว

 

ที่มา: businessinsider.com

คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

ความคิดเห็นของคุณ

Leave a Response

Phattharadon
Phattaradon Werachainarong