BUSINESS

BUSINESS

Brand awareness การสร้างการรับรู้หรือจดจำแบรนด์ คืออะไร ทำไมพูดกันจัง??

Brand awareness การสร้างการรับรู้หรือจดจำแบรนด์ คืออะไร ทำไมพูดกันจัง??         Brand Awareness (การรับรู้ต่อแบรนด์) ความหมายของมันก็ คือ การได้เห็น ได้กิน ได้ลอง บ่อยๆ จนแทรกซึมเข้าไปในความคิดของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะทำผ่านการทำประชาสัมพันธ์ หรือ...